06. Der er huse, der skal rejses

En musikalsk fortælling om arbejdets og arbejdernes sange på land og i by. 

Om arbejderbevægelsens historie fra den spæde begyndelse i slutningen af 1800-tallet med hovedvægten lagt på de gode gamle arbejdersange.

En hyldest til dem, der lagde grundstenene til det Danmark, vi kender i dag!

VEND TILBAGE TIL OVERSIGTEN